Blogunk

  • Üdvözlünk!

    A Helen Doron módszer a gyerekek természetes nyelvelsajátítására épül. Az órákon kizárólag angol nyelven beszélünk hozzájuk, 4-8 fős kis létszámú csoportokban. A vidám és játékos foglalkozások során a gyermekek megszeretik a nyelvet, illetve kiemelkedő hallás utáni megértésre, beszédkészségre, és stabil angol nyelvtanra tesznek szert. Gyermekcentrikus, angolul magas szinten beszélő, képzett tanáraink óráin jó hangulat uralkodik,